Tutkimuksia ja artikkeleita

Reijo Rautajoki: Vaiettu sotapakolaisuus. Inkeriläiset kansakoulunopettajat jatkosodan aikana.

http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2477-3/urn_isbn_978-952-61-2477-3.pdf

Reijo Rautajoki:  Myötäpäivään Suomenlahden ympäri.

http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/siirtolaisuus-migration/sm4_2018.pdf

Anni Reuter: Venäläinen, virolainen, suomalainen. Kolmen maahanmuuttajaryhmän 
kotoutuminen Suomeen.

http://ekirjasto.kirjastot.fi/ekirjat/venalainen-virolainen-suomalainen-kolmen-maahanmuuttajaryhman-kotoutuminen-suomeen

Toivo Flink: Inkeriläiset Suomessa - suhdanteita ja politiikkaa

https://sananvapauteen.fi/artikkeli/2787

Pekka Nevalainen: Inkeriläiset 1900-luvun sodissa

https://www.sshs.fi/binary/file/-/id/17/fid/715/

Anni Reuter: Neuvostovaltaa vastaan: Inkerinsuomalaisten hiljaista vastarintaa 1930-luvulla

https://tampub.uta.fi/handle/10024/105315

Pimiä Tenho: Tähtäin idässä – suomalainen sukukansojen tutkimus toisessa maailmansodassa. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto 2009.

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/21784/9789513936860.pdf?sequence=1